Informacje o firmie

Wieloletnie doświadczenie, opracowany własny „knowhow” i silna pozycja na rynku recyklingu metali nieżelaznych, pozwala spółce skutecznie przekształcać odpady przemysłowe i ZSEiE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w pełnowartościowe surowce.

SIGLO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest firmą założoną w 2007 roku. Przedmiotem działalności Spółki jest przetwarzanie odpadów przemysłowych, recykling metali nieżelaznych (przede wszystkim miedź i aluminium) oraz odpadów tworzyw sztucznych. SIGLO świadczy także usługi odbioru i utylizacji komputerów i sprzętu komputerowego od firm, banków, fundacji, urzędów i instytucji państwowych.

Produkty i usługi oferowane przez SIGLO cenione są zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dbając o zrównoważony rozwój, spółka przykłada dużą wagę do wpływu, jaki wywiera na środowisko. Dlatego też, zagadnienia takie jak „recykling elektroniki”, „odzysk metali z odpadów przemysłowych” czy „utylizacja elektroodpadów” traktujemy niezwykle poważnie. Pozyskując i przetwarzając odpady – zarówno poprodukcyjne odpady przemysłowe, jak i ZSEiE pochodzący od gospodarstw domowych – traktujemy je jako źródło pełnowartościowych surowców.

Naszą misją jest bowiem traktowanie odpadów jako surowców, które należy poddać recyklingowi, tak aby mogły być wykorzystane ponownie w procesie produkcji.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

na opracowanie projektu wzorniczego modułowego, inteligentnego kontenera na elektroodpady, dedykowanego branży surowców odpadowych w związku z realizacją przez Siglo projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”, pn. „Nowy projekt wzorniczy modułowego, inteligentnego kontenera na elektroodpady” (...)

Pobierz dokumenty
Informacja o wyniku postępowania

Licencje i pozwolenia

Spółka posiada pozwolenia na prowadzenie działalności recyklingowej, obejmujące zezwolenia na transport, zbieranie, składowanie i odzysk surowców z odpadów z następujących grup: 07, 12, 16, 17 i 20.

SIGLO to kompleksowe usługi w zakresie odbioru i recyklingu odpadów metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Czytaj dalej